--1-1- 13 I I 35 13 RESULTATEN VAN 1906-1915. XII. OVERZICHT DER i F. -II - 34 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 1910 1909 1911 1908 1907 1912 1906 1913 1914 1915 A. 7.790.205 8.188.570 6.996.991 9.446.511 10.965.500 2.872.361 12.579.387 13.181.484 i Totaal 15.009.199 B. Opbrengst: f f 1.208.129,34 s 59.490,40 5 f 509.565,— Totaal f 1.558.555,45 Lasten C. f 255.121,33 f f f 483.584,80 s f 637.175,58 f 706.194,66 f Totaal 790.657,21 f 692.552,47 f 767.898,24 I). 9,66 11.09 7,38 14.41 4,07 14.40 17,— 16,6 15,3 waarvan f 27.500,— 30.000, - f 36.612,— f 40.989,25 f 50.356,50 f 53.036,— 276.087,37 s 96.322,95 642.195,97 f 767.898,24 i f 111.322,95 f 220.986,89 draaistroom gelijkstroom andere baten diverse kosten rente afschrijving 386.749 2.485.612 i 3.148.536 3.848.455 l 3.949.150 3.841.055 4.730.075 J 3.458.495 f 843.882,18s w 266.381,15 34.894,83 377.781,28s 101.936,47 226.476,91 9.260.614 3.920.870 10.593.604 4.415.595 Saldo in ü/o der aansehaffings- kosten 8.151.192 4.428.195 440.604,61 115.983,55 234.069,05 f 198.800,72 j 95.319,14 I 104.122.19 1.830.744 3.567.034 5.397.778 j f 617.698,453 f 730.234,52 233.509,70 249.305,59 21.690,79 j 27.834,77 f 327.936,66 3 98.867,765 r 210.371,15 692.552,47 f 253.509,85 s 98.051,47 125.413,38 f 251.861,08 97.327,45 97.133,37 134.396,27 s 5.724.258 3.722.253 f 303.587,373 |f 379.744,25 s! f 398.242,05 f 476.974,70 3 Stroomafzet draaistroom in K. W. U. gelijkstroom in K. W. U. f 226.827,68 f 697.961,59 s 640.617,11s f 114.781.99 100.376,29 I 11.669,40 J f 226.827,68 f 57.386.90 f 253.521,47 f 422.417,49 167.136,72 246.290,17 s 262.761,74 2.304,06 i f 15.000,— 45.054,25 f 595.562,865 f f 787.172,18 f 272.803,41 97.734,12 140.899,99 151.127,43s f 493.154,69 f 521.664,96‘ 366.815.78 f 100.388,26 j 212.181,00 h 679.385,04® f f 111.322,95 1 349.744,25s r 449.097,91s 466.993,33s 379.744,25s f 485.709,91 5 f 507.982,58’ f 640.617,11 E. Uitkeering aan de Ge meente voor gebruik van den ondergrond Saldo, uitgekeerd aan de Gemeente f 514.217,71 256.463,30 I 9.753,35s| 12.782,363i 16.491,17 70 f 872.898,94s,f 1.007.374,88 fl.145.158,16’1 6.959.148 4.006.352 985.230,80 i f 1.086.550,16 291.691,70 261.252,20 j 290.935,70 43.079,66 50.944,77s B f 1.320.002,16 if 1.398.747,13*1 f 485.709,91s f 507.982,58’! f 714.862,24 I f 24.000,— 196.986,89 f 220.986,89 i f 308.587,37’1]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 503