14 INHOUD. 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 14 I. Beheer II. Nieuwe en vervallen aansluiting HL Aantal aansluitingen IV. Aansluitingen buiten de Gemeente en buiten het concessiegebied V. Stand van het aantal verbindingslijnen VI. Stand van het aantal particuliere lijnen VIL Volgende toestellen e. d. VIII. Publieke Telephoonstations IX. Verhuizingen, verplaatsingen voerde werken X. Gebouwen XI. Centraal-Bureaux XII. Kabelnet XIII. Storingendienst XIV. Personeel 3 3 5 en andere uitge- i Volg- nummer. Pagina.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 504