1 hi h’i Ij 14 2344 655 1905 4335 781 1906 4335 725 5060 133 637 260 867 806 677 969 840 1911 8276 853 717 9846 717 10271 425 11070 799 799 1915 11070 I 1912 1913 1914 6766 7443 2899 3554 133 393 5060 5697 6564 7572 781 725 1907 1908 1909 1910 8412 9129 9846 10271 2344 2899 3554 5564 6171 504 607 595 312 555 833 i 1570 425 1903 1904 312 555 655 De Telephoon Maatschappij „Voorburg—Rijswijk” had op 31 December 1915 32 aansluitingen meer dan op 1 Januari van dat jaar, te weten 303 aansluitingen, waarvan 149 in Voorburg en 154 in Rijswijk. Opgemerkt wordt, dat onder de enkelvoudig aansluitingen ook de verbindingslijnen met het hulpbureel te Voorburg zijn opgenomen. De verbindingslijnen met het Rijkstelephoon- en telegraafkantoor zijn, voor zoover deze dienen voor in terlokaal verkeer, niet in deze opgave inbegrepen. Hieronder volgt een staat, aangevende de toeneming van het aantal aansluitingen over de verschillende bedrjjfsjaren 413 1008 163 1—116 i 853 I .-dr 4 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Toeneming. Aantal aansluitingen. Totaal. Gesplitste. 31 December van het jaar Enkel- i voudige. Totaal aantal aanslui tingen. Enkel- i voudig. Ge splitst I) Met de gemeentelijke exploitatie is aangevangen 1 Juli 1903. De Ned. Bell Tel. My. had by overname van haar bedrijf 1824 aansluitingen, de gemeentelijke exploitatie is aangevangen met 2032 aansluitingen. u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 506