I 11 i 14 5 III. Aantal aansluitingen. Stand van het aantal aansluitingen op 31 December 1915. 312 22, 35 10896 8724 2207 I. Publieke stations. 76 61 15 1. Politieposthuizen 2. Wachthuizen H. T. M. 3. Openbare gebouwen 4. Particulieren Totaal waarvan op het C. B. Haag. en op het C. B. Schevenin gen. Totaal waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Scheveningen Over te brengen 10110 27 i 1. Aansluitingen, waarvoor abonnement wordt betaald: 1. voor rekening van particulieren. a. binnen de gemeentegrens b. buiten de gemeentegrens. 2. voor rekening van het Rijk. a. binnen de gemeentegrens b. buiten de gemeentegrens c. buiten de concessiegrens. 3. voor rekening van de Gemeente. a. secretarie b. bedrijven en instellingen. 4. verbindingslijnen met het hulpbu reel te Voorburg 16 51 851 340 35 10972 35 8785 2222 VERSLAG DER GEMEEN’TE-TELEPHOON. Soort der aansluitingen. 2 2 8 s 1 SO ffl US d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 507