I ao lïl jij 14 I 35 8785 2222 27 16 43 38 5 20 17 3 Totaal Overgebracht III. Dienstaansluitingen 1. In de telephoon gebouwen 2. In de woningen der ambtenaren en werklieden Totaal waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Scheveningen. Totaal waarvan op het C. B. Haag en 'op het C. B. Scheveningen. 4Ï 1 10 5 j10972 IV. Vrije lijnen ten behoeve van het Kijk 1. Ingevolge art. 8 der Concessie 2. Telegramlynen 3. In het Kykstelephoon- en telegraaf kantoor 4. Gemeentelyk Electrisch bedrijf sn 35 8840 2230 11070 11035 11070 Uit vorengaande staat blykt, dat het aantal aangesloten nummers op de centraal-bureaux in den Haag en Schevenin gen 11035 bedraagt. Het totaal aantal nummers, dat door deze centraal-bureaux en door het hulpbureel te Voorburg met elkaar in verbinding kan worden gebracht, bedraagt 11338. Op bedoelde 11035 aansluitingen zijn 14603 toestellen, in eigendom aan de Gemeente toebehoorende, geschakeld, ver deeld als volgt: 6 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Soort der aansluitingen. I Q r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 508