14 7 Enkelvoudige aansluitingen Publieke stations Dienstaansluitingen 68 Totaal 14603 Onder de hoofdtoestellen zyn 309 schakelborden. Totaal. 27 22 Hoofdtoestellen Volgende toestellen 14459 76 Loosduinen Wassenaar Leidschendam Hoofdtoestellen Volgende toestellen 18 9 10694 3765 42 26 1 20 1 Onder het aantal aansluitingen van de Telephoon Maat schappij „Voorburg-Rijswyk” zyn er 4 buiten het concessie gebied. IV. De aansluitingen buiten de Gemeente en buiten het Concessiegebied, voorkomende in voorgaanden staat, zyn als volgt te verdeelen. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Buiten de Gemeente-grens. Onder de Gemeente: Binnen het concessiegebied. Buiten het concessiegebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 509