1 J. van de Naamlooze Vennootschap Haagsche Bouw- grond-Maatschappij „Engelenburg”, de perceelen grond, gelegen aan en naby de Fisherstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A B, Nos. 3010, 3012 en 3014, samen groot 16 A. 96 c.A., voor f 16.960, en zulks in verband met den bouw van arbeiders woningen van P. J. Sch rave made, de perceelen Keizerstraat No. 352, 354, 356, 358, 360, 362, .364 en 366, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, Nos. 715, 716, 717, 718, 2249, 2020, 2242 en 2399, te zamen groot 32 A. 38 c.A., voor f 80.000,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg van de Prins-Willem- straat naar de Badhuiskade; van G. Huisman, het pakhuis Bagijnestraat No. 58, kadastraal bekend als gemeente’s-Gravenhage, Sectie G, No. 480, groot 70 C.A., voor f 2500,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg Prinsegracht Fluweelen Burgwal; van T. de Jong, de perceelen, gelegen aan de Wester- baenstraat, plaatselijk genummerd 349 tot en met 391 (oneven nummers), kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, Nos. 4810 tot en met 4817, 4153 tot en met 4156, 4692 tot en met 4699, te zamen groot 770 cA., voor f16000,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg PrinsegrachtElandstraat; 50 van de Naamlooze Vennootschap „Zuid-Hollandsche Bou wgr on d-Maatgc happy”, het perceel Jan-Hen- drikstraat No. 24/26, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, Nos. 1615 en 3462, samen groot 5 A. 12 c.A., voor f 19000,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg PrinsegrachtElandstraat; van Mejuffrouw" P h. Stoffels, w'eduwre van J. Diependaal, eerder w-eduwe van P Scheerling, het perceel Groenendalstraat No. 24, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie I, Nos. 1245, 1246 en 1247, groot 76 c.A., voor f 7000,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg Prinsegracht—Fluweelen Burgwal L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 50