i 14 •- 8 1. 180 180 2. 3. 4. 5. 257 258 Stand van het aantal particuliere lynen. VI Volgende toestellen e. d. Vil. 2 59 5 2 53 11 1 2 53 14 fi 2 1 2 23 9 25 Verbindingslijnen tusschen de telephoonbureaux Den Haag en Scheveningen Aanvraaglynen Rykstelephoon a. van C. B. Haag b. van C. B. Scheveningen Correspondentielijnen Rykstele phoon a. van C. B. Haag b. van C. B. Scheveningen C. B. Voorburg met Telegraaf kantoor Den Haag Klokkenlynen Onder particuliere lynen wordt in dit verslag verstaan de lijnen, waarop geen lokaal telephoonverkeer mogelyk is, en die uitsluitend bestemd zyn voor telephonische gemeenschap tusschen de perceelen, die door de betreffende lijnen zyn verbonden. Op 31 December 1915 was het onderhoud van 59 parti culieren lynen, tegen eene vaste jaarlyksche vergoeding aan den Telephoondienst opgedragen. Hiervan waren: Voor rekening van particulieren „de Gemeente. het Ryk de Telephoonmaat- „Voorburg-Ryswyk” Totaal. Hieronder volgt een overzicht van het aantal abonnementen, gesloten voor volgende toestellen, e. d. respektievelijk op 1 Januari en 31 December 1915. V. Stand van het aantal verbindingslynen. VERSLAG DKR GEMEENTE-TELEPHOON, Soort der verbindingsiynen. Aantal op 31 Dec. 1915. n schappy Aantal op 1 Januari 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 510