14 9 VUL Publieke telephoonstations. 14 Vermindering 12.559 121 14 De volgende toestellen e.d. geplaatst op dienstaansluitingen, zyn niet in deze getallen opgenomen. Volgende toestellen Extra schellen. Omschakelaars Uitschakelaars Mirco-telephonen Tweede mirco-telephonen Tweede telephonen Tafeltoestellen Stopcontacten liet aantal publieke telephoonstations bedroeg op 31 Decem ber 1915 76, waarvan 6 waren opengesteld voor het voeren van interlokale en internationale gesprekken. De vermindering van het aantal telephoonstations is een gevolg van de inwerkingtreding van het Nieuwe Telephoon- tarief. 1915 1914 111.101 123.660 3971 4092 3765 3519 2082 633 5264 4 329 3757 64 528 281 247 62 1527 67 j 708 64 - 3237 3238 1835 571 3737 4 262 3049 Bovendien waren in onderhoud op de particuliere lijnen 1 schakelbord, 10 volgende toestellen, 10 extra schellen, 9 tafel toestellen, 9 omschakelaars, 1 uitschakelaar, 1 tweede micro- telephoon, le borstmicro-telephoon en 2 hoofdtelephonen. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Verschil. Abonnementen voor: Meer. Minder. In het jaar Op 31 Dec. j 1915. Op 1 Jan. i 1915. Aantal locale gesprekken. Aantal interlokale gesprekken. Aantal i internationale gesprekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 511