i< p 1 1 14 I ïi‘ 1‘ 14 2 I 11 135 285'/2 2 Totaal I 2 L 2 I Den Haag Scheveningen In onderstaande starft zyn de gegevens vermeld, betreffende het aantal beschikbare en het aantal bezette lijnen van de beide kabelnetten. 1-15 2 - toe. Toen de maximumcapaciteit, omvattende 2200 nummers, was bereikt, werden in October 1915 50 verbindingslijnen tusschen het Scheveningsche en het Haagsche bureau be schikbaar gesteld voor aanvragen om aansluiting in het Scheveningsche rayon. Maatregelen werden getroffen, dat deze aansluitingen, hoewel op het Haagsche bureau verbonden, een Scheveningseh nummer konden ontvangen. In October kwam het eerste materiaal voor de half-auto- matische inrichting in het bureau Kerklaan aan. 23 November werd met de montage een aanvang gemaakt. De aanleg van de electrische licht- en krachtinstallatie in het bureau Marnixstraat werd geheel in eigen beheer uitgevoerd. Het betrekken van materialen ondervond door den oorlogstoestand moeilijkheden, zoodat aan het einde van het verslagjaar de aanleg nog niet gereed was. In het perceel Parkstraat 18 werden ten behoeve van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij 3 schakelborden opgesteld, ■waarop 95 lynen voor volgende toestellen werden verbonden. Voor de bediening dezer borden werden 2 groepen van 3 telephonisten aangewezen. 10 Netlynen werden in dienst gesteld voor de verbinding van de genoemde toestellen met het centraalbureau Hofstraat, 6 lynen voor de verbinding met het Rijkstelephoonkantoor. 31 r |2797>/a| U-18 I 2101'/2 483 696 665 11976 8822 3591 I 2228 15567 11050 147 XII. Kabelnet. 135 1285>/a VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Kabelnet in :p Onbezet. t» c c ö-t Aantal bezette lynen mr >5® I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 513