14 16 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van den Gemeentelijken Telephoondienst over 1915. Naar aanleiding van de rekening van den Gemeentelijken Telephoondienst over 1915 hebben Burgemeester en Wet houders de eer het volgende op te merken: Het winstsaldo, dat over 1914 f 153.077.35'/2 bedroeg, bedraagt over 1915 f 224.937.25'/2 en is dus f 71.859.90 of ruim 46 meer. Evenals het vorige jaar is dit resultaat te danken aan de omstandigheid, dat de voorgenomen uitbreidingswerken nog niet gereed zijn, terwijl het aantal aangeslotenen belangrijk is gestegen. De winst, per dubbel draad berekend, is van f 14.16® in 1914 gestegen tot f20.857 in 1915, een vermeerdering met ruim 43 De Baten zyn, vergeleken met 1914, rond f 69.700,— of ruim 9% meer. Voornamelijk brachten meer op: Art. I „Abonnementen” rond f 54.400.of ruim 7 en Art. Ill „Opbrengst van werken volgens tarief’ rond f 4.200.of ruim 40%. Minder brachten o. a. op Art. II „Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegenheden” rond f 1100.of ruim 10%, Art. IV „Opbrengst van werken buiten tarief’ rond f 2.100.of ruim 28 en Art. V, „Opbrengst van het meermaal plaatsen van namen in den telephoongids en verkoop gidsen” rond f 2.500.— of ruim 53%. De Lasten bedroegen rond f 2.100 of bijna */2 minder dan in 1914. Meer uitgaven werden in hoofdzaak gevorderd voor art. I. „Kosten van bediening” rond f 1.800.of ruim l'/2%, art. II „Storingendienst” rond f 200.— of ruim 2%, art. III „Werken volgens tarief’ rond f 1.700.— of ruim 18%, art- V „Kosten van den telephoongids” rond f800.— of ruim 7 en art. VII „Algemeene onkosten” rond f 19.400.of ruim 17%. Minder werd o. a. uitgegeven voor art. IV „Werken buiten tarief’ rond f 2.800.of ruim VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 517