14 17 Burgemeester en Wethouders, van Karnebeek, De Secretaris, M. van Reenen. 47 °/0 en art. VI „Onderhoudskosten” rond f 5.400 of 7 °/o. Behalve uit de toeneming van het aantal geabonneerden met 816 of ruim 8% waardoor het aantal op 31 December 1915 bedroeg 10932, kan de uitbreiding van het bedryf nog hieruit blyken, dat in 1915 voor „Uitbreiding” beschikbaar werden gesteld rond f 443.700.— (in 1914 rond f 274.200). De lengte van het kabelnet was, met uitzondering van de ondergrondsche huisaansluitingen op 31 December 1915: 28.851.118 M.op 31 December 191428.051.033 M. 'i VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 518