I 14 14 I 5.470,2 ”Lj Ken“tTn X. 131.038,91 58.564,42 208.133,21 1 123,95 33.377,50 23 VERSLAG DEK I. BED KIJF EK EN I NG. 1915. 1915. kt. LASTEN. 1914. Werkelijk] 1914. BATEN. Begroot. Art. Begroot. Werkelijk. f 730.905,89 f 760.000,— 6.000,— 10.893,18s n n III. 12.000.- 10.420,— IV. 3.093,69 7.648,94 f' f 617.840,45 f 683.818,51 f 615.696,20s f 840.633. f 770.917,80s RECAPITULATIE. 615.696,20s Voordeelig saldo f 224.937,25s G. E. van Lier. VI. VII. 4.797,85 6.114,28 137,66 kaal der baten ■'.aal der lasten Gezien de Directeur: I. II. Opgemaakt: de Administrateur-Boekhouder R. A. Dijker. n n n 2.213, (fi. 3.677.1 19.467.1 2.213,05 3.564,42 40,- 22 gemeente-telephoon n 617,840,45 f 79.157,94 13.925,06 9.677,71s 5.916.33s 11.526,01 77.354,04s n?f J86.9H.16 f 840.633,46 617 sun 683.818,51 - f 153.077,35s f 103.092,65 d. Telephoongids Iskosten i 111.612,07s I 52.547,55 i 223.079,86 689,61 32.354,25 f 786.911,16 f 785.356,7: j. II. II. 9.760,61 v. V. 14.687.5 ci. X. ;i. f 90.000,— 19.650,— I 12.000,— j 3.093,69 12.334,42 I 89.239,72 131.038,91 58.564.42 228.197,35 1.200,— 36.000,— j 2.500,— I Kosten van bediening Storingendienst IV er ken volgens tarief Werken buiten tarief. Kosten v. Onderhoudskosten Algemeene Onkosten Afschrijvingen Oninbare posten. Uitkeeringena. d. Gemeente. Onvoorziene uitgaven. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. f 80.486,38 14.214,86s 11.421,02 3.093,69 12.334,42 61.907,84 n werken vol- Abonnementen Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegen- heden Opbrengst van gens tarief Opbrengst van werken buiten tarief V.Opbrengst van het meermaal plaatsen van namen in den telephoongids en verkoop i gidsenI Rente van Kasgeld Bijzondere inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 521