14 24 II. Specificatie der Bedryfsrekening. BATEN. 1914. Art. I. Abonnementen. Oud Tarief. f 167.619,69s 15.340,86 f 28.561,415 f504.025,— 6.994,17 1915. f 671.247,47» f 139.324,97s 15 828,47 2.062,83 1.986,57 1.846,75 1.431,42 130,12 1.036,39 s 206,32 s 3.765,84 f 584.310,72s 47.730,95 8.568,71 6.767,77s 4.868,25 4.955,50 503,33 s 4.690,69 632,44 2.818,59 s 5.130,90 s 78,33 99,75 30,22 15,50 2,97 s 72,74 s 2,08 1. Enkelvoudige aansluitingen 2. Volgende toestellen 3. Extra schellen 4. Tafeltoestellen 5. Aansluitingen Schakelbord 6. Omschakelaars 7. Uitschakelaars 8. Micro-telephonen 9. Tweede telephonen. 10. Particuliere lynen 11. Gesplitste aansluitingen 12. Volgende toestellen voor G.A. 13. Extra Schellen 14. Tafeltoestellen 15. Omschakelaars 16. Uitschakelaars 17. Micro-telephonen 18. Tweede telephonen 1. Netaansluitingen a. voor abonne menten a f 55. per jaar .f 117.510,80 b. voor abonne menten A f 65. per jaar .f291.580,95 c. voor abonne menten h f75. per jaar f 94.933,25 Over te brengen VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Begroot ff ff ff ff ff ff n n •n ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f 50.896,4 5 j Werkelyk. ff Nieuw Tarief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 522