14 25 BATEN. 1914. 50.896,43 5 2.217,22 428,15 5.516,90 f 1.934,05 146,94 f 5-10.141,24 339,37 13,33 809,16 i 2.708,05 I" 7.986,77 8.903,23 36.560,60 4.368,67 673,54 539,47 4.235,77 6.320,87 7.254,31 2.672,92 i gewoon b. groot f c. met schutkapf f 59.504,8O5j 752,88 31,06 4,60 395,92 62,51 38,84 I 171,68 521,50 696,31 j 4.464,50 1915. 5. Omschakelaars 6. üitschakelaars 7. Extra telephonen 8. Buitenlijnen 9. Tafeltoestellen 10. Micro-telephonen Over te brengen 2. Schakelborden a. verbonden aan 1 netaansluiting. f b. verbonden aan 2 netaansluiting. f c. verbondenaan 3 netaansluiting. f d. verbonden aan meer dan 3 net- aansluitingen f i f 616.984,47 956,65 Overgebracht f 504.025,f d. voor abonne menten a f90. per jaar f 28.665,29 e. voor gemengde abonnementen f f. voor aansluit buiten de Gem. grens. 3. Volgende toestellen: 4. Extra-schellen. f 7.591,93 279,18 115,66 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Begroot. n 80,— i •n n Werkelijk. W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 523