14 6.867,50 7 64250 2.585,— 196.50 128,50 f 10.420,— 153,61 |f 59.658,41’1 f 8.500,— |f 167.619,69’ f760.000,— 617.737,03 f 785.356,72’ 752,56 f 617.737,03 26 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. BATEN. 1914. Begroot. f 616.984,47 f 10.893,18’f 9.760,60 f f 3.000,— 500,- n 12.000,— 5.470,28 7.648,94 f f 1.000,— f 7.648,94 5.470,28 f 2.095,50 4.748,90 f f 1.980,— f 2.095,50 1.980,— 4.748,90 f Over te brengen n f 2.093,69 3.093,69 n f Art. V. Opbrengst van den Tele- phoongids. 1. Voor het meermalen plaatsen van vermeldingen Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 Art. II. Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegenheden. 1915. Werkelyk. f 1.712,50 7.998,— 669,— 2.640,50 1.667,50 f 14.687,50 Art. IV. Opbrengst van werken buiten tarief Recapitulatie. Abonnementen oud tarief nieuw f 671.247,47’o 59.658,41 ‘5 - f 730.905,89 f 760 000, Art. III. Opbrengst van werken volgens tarief. 1. Verhuizingen (O.T.) 2. (N.T.) 3. Verplaatsingen (O.T.) 4. (N.T.) 5. Vervangingen 6.000,— f f Overge.bracht f 59.504,80’! f I 11. Diverse toestellen en lei dingen (oud en nieuw tarief)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 524