14 137,66 7 genI 27 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. BATEN. 1914. Begroot. •2.095,50 1.980,— f f f 2.213,05 f 3.677,74 f 2.500,— 6.114,28 3.677,74 f f f f 20,- 6,95 6,95 26,93 20,57 13,05 n n 65,35 n 0,25 0,75 r> n f 40,- j n 4.797,85 f 6.114,28 f 213,05 2.213,05 1.064,42 3.564,42 n Overgebracht 2. Voor het aanbrengen veranderingen in vermel dingen 3. Voor verkoop gidsen Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 10,— 10,- 35,25 13,70 87,- 30,55 18.471,36 20,- 540,— 14,14 15,— 9,04 1915. Werkelijk. 4.748,90 f f van 20,— f 6,95 387,93 5 f 19,467,565 Art. VI. Rente van Kasgeld. 1. rente voor by den Gemeente- i Ontvanger gedeponeerde geldenf 2. kortingen van leveranciers voor vervroegde betalin Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 Art. VU. Bijzondere inkomsten. 1. Voordeelig saldo aanleg- kosten 2. Recognitie Delfland 3. Recognitie Palenroute Loos- duinsche weg 4. Boeten van geabonneerden 5. Verkoop oude kisten 6. Diversen a. Huur gebouwen b. Vergoeding voor Admin, kosten by contractover- schrjjving c. Koersverschillen. d. Vergoeding voor verloren sleuteltjes c. Winst op verkochte maga- zijngoederen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 525