14 •I if I I I 28 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. 1914. LASTEN. f 54.624,53 f 60.000,— 951,30 i 53,13 I» n T) f 3.093,69 1.000,— f 3.093,69 Art. IV. Werken buiten tarief. f' 5.916,33s f Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 Art. II. Storingendienst. 1. Jaarwedden 2. Loonen 3. Materialen 4. Onderhoud automobielen 5. Diversen 4.870,35 f 7.000,- f 6.433,56 4.807,36s 9.677,71s 1.078,50 968,50 618,16 1.098,07 3.870,12 10.052,58 2,36 3.856,18 8.509,13s 49,53 1.800,02 if 14.214,86s 22.045,49 Ti Art. III. Werken volgens tarief. 1. Materialenf 2. Loonen f 24.500,— 1.500,— 1.500,— 5.000, f 12.000, 5.000,— 12.000,— 100,— 2.500,- 50,— f 13.925,06 f 19.650,— 2.093,69 f 5.916,33s f 3.093,69 4.987,46 f 11.421,02 1915. Begroot I Werkelijk 5. Aankoop schorten, pantoffels enz 6. Koffie, thee en melk 7. Examenkosten 8. Diversen 498,92 924,11 25,- 65,26® f 79.157,94 f 90.000,— Art. I. Kosten van bediening. 1. Jaarwedden toezichtvoerend personeel en telephonisten f 55.244,37 2. Salarissen reserve-telepho- nisten21.457,97s 3. Vergoeding extra werk 4. Vergoeding tramgeld 750,— 1.500,— B 50,— 200,- if 80.486.38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 526