14 29 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 1914. Begroot. I f 702,65 n 213,05 9 f 11.526,01 f 12.334.42 Art. VI. Onderhoudskosten. f f f 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4.500,— 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 f 77.354,04® f 61.907.84 9 9 2.372,03 17.783,40® 4.536,84® 18.919,47® 12.385,04 260,42 418,70 10.000,- 800,— 3.000,— 100,— 2.500,— 9 9 2.427,29® 12.814,66 4.083,86® 19.294,22 8.088,33 224,88 315,01 504,32® 99,51® 38,68 79,46 912,62 70,50 1.064,60® 7.000,— 25.000,— 6.500,— 20.000,— f 11.606,09® 728,32® 1.321,37 f 12.334,42 f 16.760,28 f 89.239,72 1915. Werkelijk. 17.500,— 500,— 1.000,— Art. V. Kosten van den Telephoon gids. 1. Drukken, binden enz. 2. Bezorgloon. Verlaagd by besluit van B. W. d.d. 23/26 Mei 1916. Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 Verhoogd by besluit van B. W. d.d. 23/26 Mei 1916. |f 10.823,36 i 9 Verhoogd bij besluit van den j (I ijlV', o Xï... 1 11 1 l'. 14.004,62® f 77.354,04® 11.889,87® f 61.907,84 1.484,47 219,63® 26,91® 26,42 3.969,12® 44,50 902,44 1. Ondergrondsch net 2. Bovengrondsch net 3. Binnenleidingen 4. Toestellen 5. Centrale inrichting (Haag en Scheveningen) 6. Machines en accumulatoren 7. Meubilair 8. Gebouwen: a. Hofstraat b. Spui c. Corn. Jolstraat d. Kerklaan 9. Wagens, ladders, rywielen 10. Schrijfmachines 11. Gereedschappen 12. Verandering van boven- grondsche in ondergrond- sche aansluitingen 18.400,— f 106.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 527