14 31 LASTEN. 1914. Overgebracht f 94.120,59» f 110.097,936 f 92.442,26 3.000,- 1.000,— 1.500,— f 109.190,13 f 111.967,26 2.500,— 500,— 21. Vervolgingskosten 22. Huur kantoorlokalen. 1.603,84 637,39 777,44 497,76 562,40 397,90 361,12 28,38 25,86 33,87 2.000,— 750,— 2.057,18 216,54 299,86 100,52 85,30 349,94 26,88 38,86 59,28 38,37 5 620,79 413,90 36,60 f 127.445,55» 2.569.06 791,56 1.162,85 813,93 10,69 2.056,18 318,47 259,55 22,75 3.400,— 31,31 3.400,— 1.630,80 998,95 277,175 28,96 203,97 1.084,34 1.700,— 1.000,— 350,— 75,- 300,— 750,- 750,— 1.000,— 350,— 2.000,— 1.630,72» 978,86 260,47 11,81 245,59 959,17 L 1915. 23. Schoonhouden gebouwen: a. Hofstraat b. Spui c. Corn. Jolstraat d. Kerklaan 24. Brandverzekering 25. Grondlasten 26. Verlichting gebouwen a. Hofstraat b. Spui c. Corn. Jolstraat d. Kerklaan Scheveningen e. Veentje 27. Verwarming gebouwen: a. Hofstraat b. Spui c. Corn. Jolstraat d. Kerklaan Scheveningen e. Veentje 28. Duinwaterverbruik a. Hofstraat b. Spui c. Corn. Jolstraat d. Kerklaan e. Veentje 29. Electrische stroom voor het bedrijf: a. Centrale Hofstraat b. Centrale Corn. Jolstraat. c. Werkplaats Veentje Over te brengen VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Begroot. n n «i ÏJ n n n s n n n Y) n •n n n Werkelyk. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 529