14 L f 32 LASTEN. 1914. f 111.967,26 if 109.190,13 1.521,77 727,91 2.682,74 32.25 160,- f 131.038,91 flll.612,075 f 52.547,55 f 55.827,32 f 52.567,72 5.996,70 1.064,42 f 58.564,42 f 52.547,55 53,49 754,34 97,62 16,61 144,765 468,58 52.05 785,705 Art. VIII. Renten. 1. Aan de Gemeente voor ge leend kapitaal f 1.170.516,22s a 4% f46820.65 249.723,93s 210 d. a 4 f 5747,07 84,77 52,34 55,25 5 291,50 f 1.420.240,16 2. Aan de Gemeente voor voor schotten in reken ing-courant f285.000,— 192 dagen a 4 3. Aan leveranciers Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 29 Mei 1916 268.04 90,25 11,80 1.000,— 672,68 500,— 200,— 250,— f 58.564,42 1915. verhuiskos ten van ambtenaren Verhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 23/26 Mei 1916. f 127.445,55 s 266,35 s 32,50 47,40 15.438,91 f 131.038.91 Overgebracht 30. Recognitiën 31. Schuiten- en wagenhuur 32. Representatiekosten 33. Diversen a. bewaking gebouw Kerk- laan b. herstellingen aan eigen dommen van geabonn. c. verbandmiddelen d. advertentiekosten e. gasverbruik Hofstraat f. schade, veroorzaakt door auto-aanrtfding g. verzekering tegen be- rooving h. diversen i. vergoeding VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Begroot r> •n r> r> n i E n Werkelyk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 530