14 34 LASTEN. 1914. f 205.313,23 f 185.249,075 f 196.667,94 met 22.884,13 s 22.884,12 26.441,92 f 223.079,86 f 228,197,35 f 208.133,21 1.087,75 640,76 f 1.100.— 48,84 100,— 36,20 f f 1.123,95 f 689,61 1.200,— f 36.000,— f 33.377,50 f 32.354,25 Art. XII. Onvoorziene uitgaven. f 2.500,— f 35.000,— 1.000,— 1. Vergoeding gebruik onder grond 2. Vergoeding voor beheer Overgebracht b. Toestellen met binnenlei dingen f 32.377,50 1.000,— f 31.354,25 1.000,— 1915. Art. XI. Uitkeeringen aan de Gemeente. Art. X. Oninbare posten. 1. Aboneinenten enkelvoudige aansluitingen 2. Abonnementen gesplitste aansluitingen 3. Diversen VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. ■n f f n n n Begroot. i Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 532