14 14 K kin. vin. 75,- |f if opvoer. 15.400^— If f if f 3.864,33 fl.289.155,74® f 443.744,7 Gezien schakelaars uitschakelaars buitenlijnen binnenleidingen De Directeur, G. E van Lier. fl.289.155,74® f 443.744,77® 34.662,56 48.298,81 147,35 52.141,25 2.775,99® 249,70 11,97 7.347,36 1.691,66 i 5. Verantwoording dor l„,ite.gewon|'"'“"^'«° 1*»™- 2. Aanlegkosten voor netaansluitingen toestellen. I schakelborden ex tra-schellen ,stop- contracten en om- I 6. i 7. 8. diversen „1.265.155,74® Opgema ak t De Administrateur-Boekhouder, R. A. Dijker. 1.500,— 100,— 400,— i „1.265.155,74® f 443.669,77 Verhoogd by Raadsbesluit van 14 Juni 1915 (voorstel bijlagen 1915, No. 524) voor het beschikbaar gebleven crediet van de begrooting 1914 1. Recht van aansluiting: Enkelvoudige aansluitingen Volgende toestellen Beschikbaar gebleven crediet van vóór 1915 Waaruit werd gekweten: 1. Grond 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 4. Kabels met toebehooren 6. Houten palen 9. Toestellen 11. Centrale inrichting met handsysteem. 12. aut. systeem. 13. Machines en accumulatoren. 14. Meubilair 15. Gereedschappen, werkt, en instr. 16. Automobielen 17. Handwagens met toebehooren 18. Rijwielen 19. Schrijf- en telmachines 1. Grond 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 4. Kabels met toebehooren 5. Opvoerpunten van ijzer 6. Houten palen 7. Materiaal voor 8. Buitenlijnen 9. Toestellen 10. Binnenleidingen 11. Centrale inrichting met handsysteem 12. aut. systeem 13. Machines en accumulatoren. 14. Meubilair 15. Gereedschappen, werkt, en instr. 16. Automobielen met toebehooren 17. Handwagens 18. Rijwielen 19. Schrijfmachines 20. Algemeene aanlegkosten 37 36 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. III. Werkelijk. Begroot. Werkelijk. Begroot. Buitengewone ontvangsten. Art. 8.600,— n 24.000,— if 24.000 n n n n n n W W n n n 11.193,— 279.568,75 n 7.215 1.738,70 302,40 264,60 3. 4. 15.000,— 7.000,— VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Art. Buitengewone uitgaven. I 4'z-fczvci 4-al 1 oti w w w f 3.459’63® 404,69®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 533