I h 14 38 f 1 265.155,745 f 443.744,77» 75,- onverwerkt over waar moet worden bygeteld het bedrag, dat voor Recht van Aansluiting werd ont vangen TOELICHTING op de Verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven. Voor de uitbreiding is boven het recht van Aansluiting (aanlegkosten) by begrooting toegestaan: bij Raadsbesluit van 14 Juni 1915 Voor de uitbreiding is uit gegeven waarvan wordt gekweten uit Recht van Aansluiting 75,- f 845,485,97 8 I Volgens de verantwoording der Buitengewone ontvangsten en uitgaven, voorkomende op blz. 36 en 37 is: toegestaanf 1.289.155,74 en uitgegeven Het onverwerkt gebleven bedrag is samengesteld als volgt Restanten. (Te hoog geraamde uitbreidingswerken) f 195.337,49 Onverwerkt Credit. (Nog niet uitgevoerde uitbreidingswerken, waarvoor crediet is verleend) f 650.148,48 f 845.485,97 - 443.669,77» Zoodat onverwerkt is gebleven f 821.485,97 Welk bedrag is te vermeerderen met het bedrag, toegestaan voor aanlegkosten. Totaal onverwerkt 443.744,77» f 845.410,97 24.000,— f 845.485,97 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. I i) De ontvangen „Aanlegkosten” werden onder de „Gewone” ontvangsten opge- nomennadat daaruit bestreden waren de gemaakte kosten van binnen en buiten leidingen werd het voordeelig saldo opgenomen in de Verlies- en Winstrekening. s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 534