14 39 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Restanten. f 369.137,27 5 f n Restant 1915. f Onverwerkt Crediet. No. REKENING. f f 650.148,48 f 896.018,47 f 245.869,99 n n n n n n n n n n 90.992,41 599.990,38 64.47 5 34.662,56 48.298,81 249,70 64,47 5 i Beschikbaar voor 1916. 7.714,20 42.693,60 599.740,68 11,97 7.347,36 Besteed in 1915. 1.691,66 7.215,— 1.738,70 173,45 329,07 5 n n 4 12 18 L f 167.398,16 11.193,— 116.974,^05 147,35 52.141,25 201.739,115 3.459,63 5 404,69 5 15.400,— 8.600.— 75,- 5. Opvoerpunten van üzer 7. Materiaal voor opvoer 8. Buitenlijnen 10. Binnenleidingen Recht van Aansluitingen Volgens verslag 1914 Waaruit in 1915 is gekweten: 1. Grond 2. Gebouwen 6. Houten palen 9. Toestellen 11. Centrale inrichting met handsysteem 13. Machines en accumula toren 14. Meubilair 15. Gereedschappen, werkt. en instrumenten 16. Automobielen 17. Handwagens met toebeh. 18. Rijwielen 19. Schrijf- en telmachines. Volgens Verslag 1914. jf 162.594,44 5 f 162.594.445 Verwarmingstoestellen en Electrische licht- en I krachtinstallatiën 42.376,76 Kabels met toebehooren. Centr. inr. met aut. syst. Rijwielen 27,939,33 f 195.337,49 2,775,99 6 2 Gebouwen 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 535