II 14 14 I H 40 41 IV. Verlies- en» instrekening. Totaal. WINS T. VERLIES. Totaal. V. 5,006.18 2,091,78 I IX. 14,14 18.471,36 f 236.062,22 1 L Opgemaakt: Gezien: K X. Nadeelig saldo der rekening: „Telephoongids” Saldo winst De Directeur, G. E. van Lier. De Administrateur-Boekhouder R. A. Dijker. f 11.124,97 f 224.937,25 RTL 387,93 5 20,- 26,93 0.25 f 207.429,48 Voordeelig saldo der rekening „Aanleg- Voordeelig saldo der exploitatierekening Voordeelig saldo der exploitatierekening Voordeelig saldo der rekening „Werken volgens Tarief” Voordeelig saldo der rekening „Werken 2.067,22 j -f 216.594,66 19.467,56® f 236.062,22® Winst op verkochte Magazijngoederen Recognitie Delfland Palenroute Loosduinscheweg Verkoop oude kisten enz Vergoeding voor verloren sleuteltjes Koersverschillen Administratie-kosten van contractover- schry vingen No. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. No. III. n n Bijzondere Inkomsten. n n w i 540,— ■ii 6,95 kosten” Gewone aansluitingen en particuliere lijnen „Publieke Telephoonstations” buiten Tarief” i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 536