I I 14 1 4-4 BEREKENING VI. de zelfkosten van eene aansluiting met één toestel, van den toestand op 31 December 1915. naar Per jaar f 54,55 f 10,85 Winst 14,51 3,12 5 3,29 12,56 6,09 1,40 7,92 Aandeel in de Algemeene Onkosten n y> n f 65,40 per jaar. 54,55 Gemiddelde abonnementsprys Zelfkosten Onderhoudskosten Storingen Kosten van bediening Afschry ving a. op de Gebouwen, Verwarmings toestellen en electrische Ver lichting, Ondergrondsch net, Bovengrondsch net, Multipel- tafels en verdere inrichting van het Centraal-Bureau, Meubilair, Gereedschap enz., Automobielen, Handwagens .met toebehooren, Rywielen, Schryfmachines en Algemeene Aanlegkosten b. op huisinstallatiën Interest Uitkeering aan de Gemeente VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. f r> n r> n n n •n n n r> 5,65 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 538