r I 14 14 r 590. ui If Abonnementsgelden Aanlegkosten Zegels (reeds berekend) 50 51 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XII. BALANS PE1 Afschrijving. Boekwaarde. Kostprys. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f •n n Af te lossen in 1916 i” 1' 1.655.776,72s gemeente. 87.419,76 218,397,77s, 130.978,01 f V» n Reeds ontvangen op Uitbreiding 1915. If 3.677,74 447.347,51s 43.757,27 27.574,41 311.118,54s n n 1.325,— n 162,921,9 148.036,49 257,81 259,32 n 1.262,1 •Jï n 61.036,215 1.217.088,07 283,486,02 525.788,3-1 43.818,9" 404.401,81 7.083.31 283.486,02 599.421,14 f 208 133,21 33.377,50 58.564,42 73.632,79 5 67.517.3| 167.GÓV//I 14.918,33 10.178,33 |f 147.102,94 920,— 13,55 173.390,93 285.000,— 758.466,06 443.669,77s f 1.863.909,93s 208.133,21 f 103.626,14s 1.561,31 46,75 105,234,20s f 2.116.256,76 v. afschrijving 1915. 339.809,26 s, 41.834,78 Kapitaalrekeningen. Leeningen Vorige balans Op te nemen in 1916 voor 1915 f 443.744,77s f 75,— aan geabonneerden. aan div. debiteuren Overbrengen |f 17.217,24s,, 812.686,17 s, van publieke Telephoon- 121.315,68s 29.058,82s 9.658,93 873,78 407.326,66 209,444,77 s, 451.540,07 4.248,02 f 3.656.912,55 s f 1.819.913,99 s f 1.836.998,51 106.397,35 18.880,49s, Rekeningen van aanleg. I. Grond II. Gebouwen III. Verwarmingstoestellen en electrlsehe lieht- en kracht- installatie IV. Kabels met toebehooren V. Telephoontorens, Mannes- mannpaien, Stellingen, (jzeren bouten enz. VI. Houten palen, bronsdraad. isolatoren, bliksemaflei ders, opvoerkabel, verdeel- kastjes e.d.tot en met 1910 Vla. Buitenlijnen (vanaf 1911) VIb. Materiaal voor opvoer (van af 1911) VIc. Houten palen (vanaf 1911) Vila. Toestellen met binnenlei dingen (tot en met 1910) Vllb. Toestellen (vanaf 1911) VIIc. Binnenleidingen (vanaf 1911) Villa, en b. Centrale inrichting met handsysteem (muit, tafels, relaiskasten, kruis- verbindingsrek en verdere inrichting der Centr. Haag en Scheveningen. VIIIc. Centrale inrichting met aut. systeem (Schev.J kos ten van voorbereiding. VIHd. Machines en accumulato ren (vanaf 1911) Overbrengen Te vorderen: Kapitaal v. uitbreiding 1915 f 443.669,775 Rente voor bij den Gemeente Ontvanger gedeponeerde gelden - f 1.420.240,16 uitbreiding Rekening courant met de Te betalen: Aflossing in 1915 üitkeeringen in 1915 Rente over het kapitaal Saldo winst 1915 f 224.937,25s, Af: reeds betaald 51.546,32* VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 1 DECEMBER 1915. 288,615,12 1,44 2.985,86 2.575,61 283,69 16.182,«Waarborgsommen. Voor houders l stations Booruitbetaalde geiden. Hottende schulden. 1. Leveranciers 2. Restitution 2. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 542