I I 14 14 52 53 Afschrijving. Boekwaarde SCHULDEN. Kostprijs. BEZITTINGEN. if 105.234,205 If 2.116.256,76 10.325,02 si 31.868,82 3. 650,76 4.048,OU 12.248,09 5„ 16.296,11 voor aan 9.794,5d 6.110,66 15.905,16 114.526,63 1.688,if 1.143,05 Extra afschrijving: If 1.655.776,72 f 10.896,43 a;i.> f f f 1.917.582,71 f 2.231.926,44 Overbrengen 2.818,97 20.879,48 s 2.181,88 1.740,92 SL 13.155,64 162.202,63 8.231,10s 840,83 s 7.253,11 1.426,43 1.130,83 SL 20.879,48 s. 1.467,83 12,70 1.631,56s 94,99 5 434,58 29.920,57 27.879,29 Reserve voor dubieuse debiteuren. Gereserveerd op dubieuse vorderingen 6. 7. 8. 278,8»5 1.218,29 1.902,9$ 522,62 f 3.748.603,90s|f 1.872.105.28 jf 1.876.498,q 220.721 Magazijn. Aanwezig materiaal tegen aankoopsprys. I. Kabels II. Geleidingen (diverse soorten draad) III. Opvoerpunten met bijbehoorend mate riaal IV. Eindsluitingen, moffen, bliksemaflei ders, enz V. Toestellen enz VI. Materiaal voor kabels en geleidingen VII. Gereedschappen VIII. Materialen IX. Diverse materialen Overgebracht van Publieke Telephoon- Overgebracht IX. Meubilair X. Gereedschappen, werktui gen en instrumenten XI. Automobielen met toebe- hooren XII. Handwagens met toebe- hooren (vanaf 1911) XIII. Rflwielen (vanaf 1911) XIV. Schrijf -en telmachines (vanaf 1911) XV. Algemeene Aanlegkosten I f 3 656.912,55s|f 1.819.913,99 sf 1.836.998,56| 21.543,791 Houders stations Gemeentelijk Pensioenfonds Weduwen en Weezen. Boeten 1915 nog af te dragen het fonds Kosten van bediening Storingendienst Alg. onkosten nog verschuldigd VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. n n 4. 5. n n n n n n n f> J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 543