1 1 14 14 54 55 if VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f 1.917.582,76! Overgebracht Overgebracht 2.231.926,44 66.288,42 n 102.748,35 f n 334,34 I r> f 2.231.926,44 145.306, W f 2.231.926,4 t f T) Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder, R. A. Dijker. Geld- en Geldswaarde. Kas Kas onder den Gemeente-Ontvanger Zegels 47,17 8.863,79 43.956,—5 ‘5.475,16 100.25 42.728,52s 434,40 1.143,05 291,78 4.851,65s I Vorderingen. Rijks- en Gemeenteposten Diverse Debiteuren Nog te berekenen verkochte goederen Kwitantiën op geabonneerden Houders van publieke stations Dubieuse Debiteuren Voorschotten aan Ambtenaren en Werk lieden (pensioenpremiën). Nog te berekenen abonnement enz. Vooruitbetaalde gelden. Voor arbeidsloon van 1 Jan. 1916 Voor onkosten ten laste van 1916 in 1915 betaald 11/19 deel der zetkosten van den telephoongids. Vooruitbetaald op nog te ontvangen levering van kabels Gezien De Directeur, G. E. van Lier. 139.829,13 i” 4.280,67 i 62.000,— i 7,75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 544