14 Gebouwen. XIII. BEKNOPTE INVENTARIS OP 31 DECEMBER 1915. Grond. 56 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON'. I. Aankoopsom. OMSCHKIJVIN G. Jaar. f n 1911 s 6 33 4 11.193,— Totaal op 31 December 1915 73 A. 55 e.A. f 283.486,02 9 35,91 •n n II. Jaar. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. »/o 1903 f 105.438,20s 50 52.719,10 n Overbrengen f 111.567,75 f 55.397,91 n n n n r> n n 1913 1915 1908 1910 Corn. .Tolstraat Kerklaan Marnixstraat Kettingstraat 48 44 40 32 2 2 482,93s 2.420.53 375,50 171,77s 1906 1907 928,72s 4.322,38 625,83 252,61 15 67 445,79 1.901,85 250,33 80,83s 64.809,— 8.214,08s 17.000,— 13.841,25 8.441,— 30.000,— 10.650,83s 135,— 9.270,— 24.720,— 67.703,35 648,72s 16.859,77s 15 30 1901 1902 1906 RECAPITÜLATI E. 1560 M*. aan de Hofstraat n n 235 1482 4063 15 7355 M*. f 52.719,10s |f Afschrijving. Bedrag. 7 n 30 a f 92,63s per M1. 23,02® n r> Totaal Aankoopsom. f 144.515,17 8.441,— 34.125,— 95.756,12s 648,72s f 283.486,02 Hofsingel No. 65 en Hofstraat No. 2 Hofsingel No. 71 Hofsingel No. 67/69 Hofsingel No. 79 Cornells Jolstraat No. 80 Hofsingel Hofsingel Taxatiekosten Kerklaan Kerklaan Kerklaan Marnixstraat Kettingstraat Marnixstraat Grond aan de Perponcherstraat te ’s-Gra- venhage, Sectie Y No. 1880, groot Raadsbesluit 9 Augustus 1915, Akte 11 September 1915, verleden voor den Notaris A. A. van Straten. 10 A. 93 c.A. 57 67 57 35 49 37 23,56» 43.25 Hofstraat No. 2 en Hofsingel No. 71 1904 Hofstraat No. 2 en Hofsingel No. 71 1905 Hofstraat No. 2 Idem Idem f 56.169,84

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 545