14 57 »/o VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. Jaar. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. Boekwaarde. Bedrag. f 111.567,75 55.397,91 f f 56.169,84 n rt n 413,09 32.720,22 20 6.544,04 26.176,18 n 1911 4.493,73 3.774,73 16 719,— n 1912 2.884,63® 346,15® 2.538,48 12 n r> 1913 20.564,08® 18.918,95® 1.645,13 8 n 1914 133.956,83® 5.358,27 128.598,56® 4 n 1915 858.85® 6.328,33® 6.328,33® 19,88 19,88 n 272.881,07 272.881,67 338,86® 338,86® n f 73.632,79® f 525.788,34® f 599.421 14 1909 1910 Marnixstraat. Kerklaan 3,98 31,94 2.398,62 1.223,67 8.566,50 5.098,63s 6.167,88 3.874,96® 18,14 1.274,89® 7.11® 400,— 8.166,50 Corn. Jolstr. 80 f Hofstraat No. 2 B 1.756,57® 18.771,59 28 24 Afschrijving. Corn. Jolstraat No. 80 Hofstraat No. 2 f 32.307,13 Corn. Jolstr. 80 Hofstraat No. 2 f 1.584,48® Corn. Jolstr. 80 Kerklaan Marnixstraat. Hofstraat No. 2 f 1.333,73 Marnixstraat. Kerklaan 79.279,18 53.343,92’ Hofstraat No. 2. Ie termijn kabel- bureau f 5.469,48 Teekenloonen, materialen en diversen Overgebraeht 1908 Hofstraat No. 2 f i Corn. Jolstr. 80 Kerklaan. Loonen en materialen ter verdere afwerking Totaal op 31 Dec. 1915 Corn. Jolstraat 80. Aanleggen van een gasleiding Marnixstraat. Voor gedeeltelijke bouw kosten 1915 f265.176,58 Voor toezicht teekenloonen enz7.705,09 Hofstraat No. 2 f 4.282,13 Kerklaan 208,85 Marnixstraat2,75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 546