I 14 58 III. Verwarmingstoestellen en electrisclie kracht- en lichtinstallatie!!. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. RECAPITULATIE GEBOUWEN. Aankoopsom. OMSCHRIJVING. Afschrijving. Boekwaarde. f f 525.788,34’ 73.632,79s f 599.421,14 f Totaal op 31 December 1915. Boekwaarde. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. 1910 50,125 10,02s 40,10 20 143,23s 179,04s 35,81 20 w H 1914 1915 9.192,38 f Overbrengen r> n T) n n r> T> Gebouw Hofstraat en Hofsingel. n jf n n n H r> Cornells Jolstraat Kerklaan. Mamixstraat n n w n n n n n 1911 1912 1913 1903 1904 1905 1909 100 100 100 10 10 10 10 10 62,902,51 3.594,69 3.822,61 3.312,98s 75,93 2.465,84s 4.492,80 2.251,51s 1.960,02s 122,50 801,68s 342,53s 7,59 246,58 449,28 900,60s 980,01s 61,25 481,01s 239,77s 9,41 5,85 80 50 50 40 30 68,34 2.219,26s 4.043,52 1,05 0,65 10,46 6,50 1.350,91 980,01 61,25 320,67 102,76 f 12.350,50 1,298,43 85,66 f 12.350,50 I f 1.298,43 85,66 f 17.301,17 s f 94.932,99 10.107,39s w 70.133,65s 350.614,30s f 157.835,50 13.702,08s 73.956,26s 353.927,29 Jaar.1 Afschrijving. Bedrag. f 26.493,55'j •Eerste aanschaffing C.B. Haag Uitbreiding C. B. Haag Uitbreiding C. B. Haag Verwarming en verlichting C. B. Scheveningen en uit breiding installatie C.B. Haag Uitbreiding C.B. Haag Extra kosten C. B. Schev. Uitbreiding C. B. Haag Uitbreiding C. B. Haag Uitbreiding verlichting C.B. Haag Uitbreiding verlichting ad ministratiegebouwen. Uitbreiding verlichting C. B. Haag Lichtinstallatie C.B. Kerklaan Verwarming C. B. Uitbreiding verlichting ad ministratiegebouwen. Uitbreiding verw. C.B. Haag. Uitbreiding verlichting C.B. Haag f 6,45 Aanleg lichtin stallatie C. B. Mamixstraat 14.485,48 Verdere aanleg lichtinstall. C.B. Kerklaan. 5.479,15 f 19.971,08

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 547