14 59 IV. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Aankoopsom. Boekwaarde OMSCHRIJVING. Jaar. f 26.493,53® f 17.301,17® 9.192,38 f 108,37 2.279,61 509,25 1908 70 Kabels niet toebehooren. Afschrijving. Jaar. Aankoopsom. Boekwaarde. Bedrag. f f 67.854,49 •n 10 f 812.686,17® J n n n Af: wegens slooping Totaal op 31 Dec. 1915. n r» n n n n Aantal M. dubbel draden. 1914 1915 100 100 100 97 80 70 60 50 40 30 20 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 Aantal M. gelegde kabel. 89,202,15 123.064,64 26.705,49 34.368,52® 46.831,12 41.310,23 32.685,83 16.425,34 1.035,— 4.161,76 54.289 27.093 30.873 20.362 32.761 10.709,7 13.440 19.365 25.687,5 24.626 20.327 5.822.439 1.520.488 1.826.223 1.735.209 3.256.092 751.363,9 1.512.739 2.549.568 3.779.156,5 2.993.028 1.881.052 n3 f 17.301,17® 83,93 f 17.217,24® 423.675 800.084,6 28.851.118 14.525,5 12.637,3 306.696 34.662,56 f 43.854,94 35,97 f 43.818,97 Overgebracht Aanleg kracht- installatie C. B. Marnlxstraat Uitbreiding ver warming C. B. Haag en Corn. Jolstraat. Verdere aanleg verwarming C.B. Kerlaan Aanleg verwarm. C. B. Marnistr. 11.794,25 61.965,34 76.266,94 65.701,35 f] 237.220,04® 91.821j.55® n n 34.662,56 f 61.156,11® n 119,90 f 61.036,21® 237.220,04® 67.854,49 91.821,55® 91.960,97® 153.830,79® 38.150,69® 57.280,87® 93.662,24 103.275,57 108.952,77 82.126,69 1.035,— 41.617,56 48.298,81 f L217.088,07 Overbrenging afschrijving toren Laan van Nieuw Oost-Indië (Zie V Telephoontorens). In deze kosten zijn begrepen de moffen, verdeelkasten, loodkabel enz. benevens de kosten van ondergrondsche aansluitingen. Het net bevatte op 31 December 1915: 5280 ondergrondsche aansluitingen. De gemiddelde prijs per Meter dubbeldraad bedroeg op 81 Dec. 1915: 4,22 cent. n 2.758^82® 30.766,15® 11.445,20® 22.912,35 46.831,12 n Afschrijving. Bedrag. 37.455,80 48.298,81 - 404.401,89®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 548