14 V. VI. Telephoontorens. Mannesmannpalen. stellingen, enz. Houten palen, bronsdraad. isolatoren, bliksemafleiders, opvoerkabel, verdeelkastjes, e. d. i Afschrijving. 60 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. OMSCHRIJVING. Jaar. Boekwaarde. n n Af: wegens slooping. 8 1913 Afwegens slooping 4 1914 1915 Af: 3.459,68s Boekwaarde. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. J aar. f 1.774^51s 1912 30 n ■n •n Aanleg Uitbreiding wegens slooping van Mannesmannpalen in di verse afmetingen Totaal op 31 Dec. 191.',. f 21ÏL397,77S •n n W n f 106.464,52 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 100 100 100 100 80 70 60 50 6.507,42s 1.357,81s 21.553,99 1.976,99s 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 46,5 45 42 39 32 28 24 20 16 12 8 223,90 f 121.315,68s Afschrijving^ Bedrag. 156,73 f 14.918,33s 67,17 f 106.397,35 Aanleg Uitbreiding n Afin Magazijn terugge- komen houten palen Totaal op 31 Dec. 1915 f 54.028,28 7.511,04 10.499,30s n 42 telephoontorens, 2 tralie-palen, 78 opvoerstellingen, 65 Mannesmann-palen, 2 houten opvoerpalen. 9 In dit bedrag is begrepen f 1.035,— voor afschrijving toren Laan van Nieuw Oost-Indië. (Zie IV „Kabels met toebehooren”.) Aankoopsom. 3.459,63s f 130.978.01s "T r,"T--?n~rv - n, sr.-, w 2.238,27 4.690,85 6.371,43 f 15.075,06s f 54.028,28 7.511,04 10.499,30s 8.697,49s 7.098,06 5.222,63 7.036,27s 6.371.43s f 87.419,76 Op 31 December 1915 waren in het net aanwezig: 8.697,49s 8.872,57s 7.460,90 11.727,12s 12.742286s f 121.539,58s .if 123.412,81s L 13.591,54 17.166,21 6.200,83 27.151,22 764,89s 11.891,64 r> n n f 23L575J?7S 7.693,40 f 223.881,97s 2.024,56s f 221.857,41 r» - u/n I Bedrag. f 66.025,86 w 7.475,35 9.956,40 3.782,51 18.462,83 550,72s 9.037,65 5.205,94 1.140,55s 18.967,51 1.818,83s f 142.424,16s 6.042,93 f 136.381,23s 1.943,58s f 134.437,65 f 57.386,95s 6.116,19 7.209,81 2.418,32 8.688,39 214,17 2.853,99 1.301,48s 217,26 2.586,48 158,16 f 89.151,21 - 1.650,47') f «7.500,74 80,98 f 87.419,76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 549