14 Automobielen. If Handwagens niet toebeliooren. XII. J I XIII. Rijwielen. I f I f 1 1915 I I 66 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XI. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. Boekwaarde. f f 1915 f f 9.794,50 6.110,66 If f 15.905.16 Boekwaarde. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. f f Aanschaffing f n 73,70 278,89’ f Totaal op 31 Dec. 1915 f OMSCHRIJVING. Jaar. »/o f f f 1911 r> van 4 Wittier 1.218,29 *74 w f 1.738,70 1.902,98’ 9.794,50 9.794,50 f I f - f 1911 1912 1913 1914 1945 302,40 1.740,92’ 3.449,14 40,39 3.489.53 3.489,53 M 40 300,— 453,— 245,05 I 220.24 105,35’ 104,14’ 39,31 30,08’ 105,35’ 1 38,86 78,62 120,34’ 5.173,71 26,92 5.200,63 910.03 6.110.66 Aankoopsom. 300,— 453,— 245,05 440,47’ f 100 75 50 25 34,71’ 39,31 90,26 302,40 522,63’ Afschrijving. Bedrag. Afschrijving. Bedrag. 8.622,85 I 67,31 j s.690.16 2.579,50 j 6.110,66 1.738,70 2.181,88 Jaar. 100 100 100 50 Aanschaffing 1912 1913 1914 1915 Boekwaarde. Jaar. 220,23’ Rijwielen Totaal op 31 Dec. 1915 f Opbrengst bij verkoop Aangekocht 2 automobielen merk „Fiat” geheel com- pleet). i Totaal op 31 Dec. 1915 van 10 nieuwe i toestelplaatserswagens f 1.665,— Materialen en loo- nen v/h maken van nieuwe lad ders 1911 I Aanschaffing 1912 Diverse onderdeden Afschrijving. Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 555