J 14 14 ONDERDEELEN. lf Dienstjaar. 1915. 4. 5. o per an- I 10 io 43.818,97 404.401,89 5 14.604,45 8.690,16 443,18 1.438,52 5 2.554,37 20.879,48» 15.162,63 36.437,35 11.193,— 279.568,75 1.272.47 82.595,12 4.048,01 9.794,50 1.902,98» 522,63» 1.688,13» 221.857,41 f 599.421,14 I 121.315,68» 29.058,82» 9.658,93 873,78 407.326,66 10.747,58 5.200,63 168,10 875,53 619,96 20.874,99» 15.162,63 36.437,35 34.662,56 48.298,81 15.944,77», 730.091,05 30 20 25 50 20 25 25 25 1. 2. 3. 4.927,70» 7.264,70» 1.006,36 108,96 22.884,13» 10.939,32 15.730,36 27.327,81 6.795,30 1.44 847,21 1.384,45 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 209.444,77» 383.551,50» 67.988,56» 259,32 4.248,02 31 868,82 4O4’695I- 14.918,33» 10.178,33 7.083,32 590,09 67.517,39» 16.182,86 167.609,99» 128.026.17» 34.898,77» 257,88 1.262,16 21.543.79» 12.248,09» 6.110,66 278,89» 1.218,29 1.130,83» 20.879,48» 15.162,63 36.437,35 17.217,24» 812.686,17» 283.486,02 525.788,34» 16.296,11 15.905,16 2.181,88 1.740,92» 2.818,97 20.879,48» 15.162,63 36.437,35 130.978,015 2.740,375 35,62 249,70 11,97 7.347,.% 101.469,64» 11.615,79 1.569,25 174,73 7.215,- 1.738.7u|. 3( 12.1" I 264/" I 9,62 4.236,05 24.521,46 283.486,02 4 10 25 10 15 10 43.757,27 I 25 10 10 10 15 20 7 2.985,86 1.500,51» 910,03 110,79» 342.76 510.87 5 4,49 en electr. kracht, i 106.397,35 18.880,49 »i 2.575,61 283,69 l 339.809,26» 27.574,41 41.834,78 255.525 33 33.089,79 i 272.293,02 f 319.852,39 26.373,65», 1.168.789,26 121.315,68 29.058,82»;, 10.063,62»' 726,43 Huisinstallatiön Binnenleidingen s 69 68 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOOX. VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON. leg en de daarop toegepaste afschrijvingen. OVERZICHT van de kosten van aan XIII. PRIJS K OS T AFSCHRIJVING. Balanswaarde Totaal. Totaal. num. 60.838,69 5 n 3.459,635 218.397,77» 4 78.545,46 8.874,30 87.419,76 n n 6. 147,85 52.141,25 7. 1.691,66 n f 443.744,7'1 t 3.356.459,11 fl.715.572,05 f 208.133,21 f 1.923.705,26 f 1.876.498,62» 220.721,90 220.721,90 f 2.144.427,16 if 1.655.776.72 5 n n n n T) 1' n r Vorige Dienstjaar. Vorige dienstjaren. Dienstjaar 1915. n ft jf n n r> n T) n I w o n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n T> n n n n n 07 1’ V n n n n «.•v'UVjUU I 10.325,02»; 407.326,66 - 43.757,27 157.303,52» 380.811,13 67.952,94 n 3.800.203,88 Bj 61.036,21» 1 217.088,07 Grond Gebouwen V erwarmin gs toestel len en lichtleidingen Kabels met toebehooren Telephoontorens, Mannesmannpalen, Op- voerstellingen, Doorvoerstellingen, enz. Houten palen, bronsdraad, isolatoren, bliksemafleiders, opvoerkabel, verdeel kast] es e. d 6a. Buitenlijnen 6b. Materiaal voor opvoer 6c. Houten palen |f 12.794,10 220.646,90 75,— f 1.936.218,95 f 208.208,21 n 316.925,13 16.635,09 26.104,42 228.197,52 26.294,49 2.138*65 8.940,57» Toestellen m. binnenl. Toestellen 8a. Centrale Inrichting Haag 8b. Scheveningen. 8c. r Schev. Autom. syst 8d. Machines en accumulatoren Meubilair Gereedschappen, Werktuigen en Instru menten Automobielen Handwagens met toebehooren Rywielen Schrijf- en telmachines Algemeene kosten van aanleg Salarissen, bureaubehoeften, enz. Disagio f 73.632,79 »L per 31 December 1915. Extra afschrijving: Recht van aansluiting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 557