1 I fc 'll 14 14 1914. 1915. f 597.376,40 f 820.302,96 - L A Sir E N. 1911. 1912. r"™" 70 71 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. Overzicht van de Baten en XV. T E N. BA 1912. 1911. 1913. OMSCHRIJVING. n w OMSCHRIJVING. 1913. 1914. 1915. n w n r n Saldo winst n f 597,376,40 f 710.773,92 5 f 820.302,96 4 n Exploitatie-uitgaven Telephoongids Zegelgelden Interest Uitkeering aan de Gemeente Afschry ving Extra afschrijving V n r> VERSLAG DER GEMEESTE-TELEPHOON. Lusten over de laatste vyf jaren. n n n n w y> n n n n n n 46.433,27 32.354,25 223,079,86 24.535,50 1.201,79 153,15 42.653,39 24.534,25 189.357,91 30.639,25 47.210,49 27.750,— 232.252,62 30.150,— f 768,277,11 v - f 650.633,92® 5 30.150,— 4.658,07 12.002,82 228,70® 5 75,- 5.643,07 9.760,60 19.467,56® f 710.773,92 f 606.264,56® 29.372,55 3,441,25® 11.163,55® 392,- f 663.734,32 n f 730.265,13 24.535,50 2.445,64 10.893,18® 137,66 f 288.771,94® B 10.121,37 f 484.616,84® 112.759,55® f 282:049,12 6.747,76 54.886,68 33.377,50 208.133,21 75,- f 233.269,15 3.385,93 f 549.632,28® 30.639,25 6,140,87® 10.401,16 562,83 f 785.356.72 T) f 214.484,32® 1 647,41® f 595.365,70® 224.937,25® Abonnementen Recht van aansluiting Werken voor rekening van anderen. Opbrengst van spreekcellen Diverse baten f 650,633,92® f 539.788,30 110.845,62® f 768.277,11® f 574.018,19 136.755,73 f 615.199,76 153.077,35® j f 196.077,10® w 48.215.89 27.046,25 - 219.021,87 29.372,55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 558