i --J-- 14 14 1915. 1914. 1913. 1912. 1912. 1911. 1913. J - AAN DE GEMEENTE BETAALD: 1903 f 1.005.240,45 1904 - 247.615,36 f 31.510,74 f 72.417,895 86.701,34 141.883^375 118’379^75 - 133.723,695 145.547,16 159.775,25 189.357,91 219.021,87 232.252.62 223.079,86 208.133,21 33.377,50 224.937,25s 3,- I f 60,32® I f 57,10» j 12,38’ 13,60s Winst 224.937,255 258.314,755 73 72 VERSLAG DER GEMEEN'TE-TELEI’HOON. XVI. OVERZICHT van LASTEN. BATE N OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. 1914. 1915. 0,33’ 0,88 Saldo winst f 73,072 f 72,713 ;f 70,713 f 74,23 f 71,113 f 74,236 aanvang der Exploitatie. Afschrijving. Aflossing. Winst. Interest. 31.510,74 f 1914. 100.680,23 100.680,23 r> 1915. f 501.054,56 Abonnementen Recht van aansluiting 1911 1912 1913 1914 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. de Baten en Lasten over de laatste vijfjaren hakend per dubbeldraad in gebruik op 31 December Totaal uit gekeerd 4,293 2,99® 20,64® 2,271 Kapitaal op 31 December van HET .JAAR: f 26,1O7 0,62* 210.168,9 231.861.8 313.201,4 31.510,74 72.417,89s 0,51 1,76 f 1905 1906 1907 1908 1909 van liet betrokken jaar. 954.978.425 1 059.903,405 1.178.706,— 1.017.667,77 1.035.444,075 1 194.729,85 1910| n f 56,94* 14,16® 24 423,61s if 44.005,8] 42.417,895C2.S- j 68.980,89 87.895,15 82.064.455 88.753,49 125.297,60 115.942,905 112.759,555 110.845,62s 136.755,73 153.077,35s O.X 057 OF.5 I 1.990,50 4.941,60 6.237,60 6.646,60 17.875,— 18.575,— 19.913,75 24.534,25 24.534,25 27.046,25 27.750,— 32.354,25 82.542,9] 108.642,7] *1 8.76 8,64 10,25 131.638,3| 11,17 133.651'116.13 13,81 15.09 13,06 12,01 12.66 15,08 16,33 18,92 f 17.591',71 f I, 35.183.415 i„ 33.424,245;. j, 37.096,62 33.715,43 35.631,38 35.066,65 36.293,49 42.653,39 47.415,09 45.663,19 46 433,27 54.886,68 4,96’ 3,02' 18,83 s 0,-’ f 53,87® 20,35’ 86.7ÓL34 Uitkeeringf 32.354,25 - Winst153.077,35s f 185.431,60 s Exploitatie-uitgaven Telephoongids Zegelgelden Interest Uitkeering aan de Gemeente Afschrijving Extra-afschryving 156.112,695 173.960,16 191.418,85 219.997,16 1 248.394.42 262.402,62 927 fil f; 9C 208.208^21 i i f 67,232 f Recht van aansiuiung Opbrengst spreekcellen Werken voor rekening van anderen - I Diverse baten 1911. eineentelyk Telephoonbedryf vanaf den In an het j 'l'itaal. f 23,985 0,14’ 0,01® 5,21’ 3,-> 23,163 3,74» f 59.27» i 13,793 Beheer en huur ondergrond. 1,00® 0,38*1, 0,46 3 0,22®i„ 0,04' 0,023 0,013 Vergelijking van de totale uitkeering aan de Gemeente over de jaren 1914 en 15. n - ivu.vi 245.776,55 f 1.374.151,52 jf2.12O.982j 3,74® 1,27 2 0,75', 0,06 f 23,97 'f f 23,20’ 0,18* l„ 5,38® I 4,< 8,023 24,47’1,, 3,283 4,69’ 2,76' 23,10® f 26,13» 0,91® Uitkeering f 33.377,50 Vermeerdering in 1915 f 72.883,15 f 2.141.303,055 f 1.920.581,155 h. i. gemiddeld 12,99 °/0 per jaar. f 73,072 f 72,71» f 70,7! 3 f 71,11 3 XVII. OVERZICHT van de linanciëele uitkomsten van li] I 67,75' f 66.033 f 67,593 f71,07 3,28 3 3;_ n 2,271 0,00 1.24» 1,19* -- 0 38*' 0,04’| 142.959.8’ 180.278,- 176.770,6 179.947.1 185306.9 tl 1.353.976,56s 1.497.776,25 1.463.814,02s 1.393.596,08s r 1.420.240,16 1915| 1.655.776,725

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 559