14 71 f 158.127,68 f 3.444,58 131,376,53 5 f 10.710,29 58.484,05 f 3.475,69 5 121.121,35s f 29.335,74 5 157.483,47 Over te brengen f 906.414,665 Eerste aanleg. Gebouw Afschryving 10 Uitbreiding 1905. Gebouw Afschrijving 8 Uitbreiding 1904. Gebouw Afschrijving 9 Net Afschryving 40 Net Afschrijving 40 Uitbreiding 1900. Gebouw Afschrijving 7 Uitbreiding 1903. Gebouw Afschrijving 10 Net Afschrijving 32 Net Afschrijving 36 f Afschryving 28 232.855,26 s XVIII. BEREKENING van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet c. a. door het Rijk zou kunnen worden overgenomen per 31 December 1913 en van de finauciƫele gevolgen, die daaruit voor de Gemeente zouden voortvloeien. 31.543,80 s 2.208,06 11.769,55 1.059,26 91.381,33 32.897.28 3.777,92 s 302,23 178.119,63s 56.998,28 f 218.727,04 61.243,57 3.827,31 382,73 f 218.960,88 s 87.584,35 175.697,42 17.569,74 -f f 388.092,10 s 155.236,84 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 560