14 Overgebracht f 2.305.020,18 127.520,78 s Totaal op 31 December 1913 f 2.432.540,96 s f 218.928,68 s 2.651.469,65 f 2.651.469,65 f 1.257.873,56 s 218,928,68 s M f 1.038.944,88 76 VERSLAG DÊK GEMEENTE-TELEl'HOON. Uitbreiding 1913. Gebouw Net De vergunning loopt tot 7 Juli 1927de Gemeente zou dus aan premie ontvangen 12 X 7< 7o is 9 of Bij overname per 31 December 1913 was door het Rijk aan de Gemeente te betalen een som van Bij naasting per 31 December 1913 zou de Gemeente van het Rijk ontvangen de som van Door de Gemeente was op dat tijdstip aan het Telephoonbedryf per resto geleend eene som van1.393.596,085 Zoodat de Gemeente bij naasting meer zou ontvangen, dan zij aan het bedrijf heeft geleend In dit bedrag is begrepen de premie voor vervroegde naasting, groot Voor de gebouwen en het net zou dus boven de boekwaarde ontvangen worden f 18.475,44 109.045,345

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 562