Bijlage 15 na- 1150,— VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Openbaar Slachthuis over 1915. 2.550,— 2.375,— 1.500,— 1.425,— 1.412,50 1.250.— 650,— 800,— 700,— 1.350,— 1.300,— 1.250,— f 5.000,— I. Beheer. Het Openbaar Slachthuis werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie uit den Gemeenteraad. Deze Commissie bestond uit de heeren: H. K. Koppel'Jr., J. C. Streng, S. Vas Dias en C. D. Wesseling, onder voor zitterschap van den heer J. C. Jansen, wethouder der Gemeentebedrijven. 1 Laboratoriumbediende, wedde f 650-f 1.050, Administratie. 1 Administrateur-Boekhouder, wedde f2.300 f 3.000,— 1 Kassier 2e klasse, wedde f 1.450f 1.900,— 1 Magazijnmeester 2e klasse, wedde f 1.100 f 1.450,— 4 Tweede klerken, wedde f 650—f 1.050, 1 Tweede klerk 3 klerken f 2.300,— 1.450,— II. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1915 uit de volgende ambtenaren en werklieden: Directie en keuringsdienst. 1 Directeur, wedde f 4.000f 5000, 2 Keuringsveeartsen, wedde f 2.200-f 2.900, 1 Keuringsveearts 1 10 Keurmeesters, wedde f 1.150—f 1.500, 4 Keurmeester(s) 1 1 1 1 1 1 n n n n n Deze ambtenaren betalen 10 van hunne minimum-wodde voor het ge bruik van eene dienstwoning met inbegrip van vrij vuur en licht. V n Jaarwedde. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 564