15 2 f le 1 wedde 1.390,— 1.200,— f ff 2) Zie noot 1 van de vorige pagina. n Jaarwedde. 550,— 550 ingevolge de uitvoering van de motie-de Groot, werden de navolgende nieuwe titels en wedden, met ingang van 1 October 1915, toegekend aan; n n 900,— 850,— 850,— 700,— f 1.250,— 1.250,— 1.150,— 1.100,— 1.200,— 1.200,— Mutatiën in het ambtenaarspersoneel. In vasten dienst aangesteld met ingang van: 1 April 1915: J. Z. F. A. Hoek, schrijver A. J. Louwersheimer, schrijver In verband met de algemeene salarisherziening, VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Jaarwedde. 650,— 850,— 750,— 1 Metselaar le klasse. 1 Korio ven werker. 1 Broeimeester. 16 Halknechts. 8 Stalknechts. 1 Werkman le kl. 6 Werklieden 2e klasse. 3 Werkvrouwen. 2 Schrijvers, wedde f 600f 900, 1 Bediende, wedde f 650 - f 1.050 1 Magazijnbediende, wedde f 750f 1.150, Technische dienst. 1 Hoofdopzichter, wedde f 2.000,f 2.600,f 2.000,2) 3 Machinisten 1 kl., w’edde f 1.200—f 1.600,— 2 Machinist(en) le klasse 1 le 1 Technisch opzichter 2e klasse, f 1.150—f 1.500, v- Toezicht, controle en weegdienst. 5 Opzichters, wedde f 1.050 f 1.350, 1 Opzichter(s) 2e klasse 1 2e 2 2e 1 2e 1 Hoofdportier-Contröleur, wedde f 1.000, f 1.300,— 3 Portiers, wedde f 650,f 1.050, 1 Portier(s) 2 3 Wegers, wedde f 650f 1.050, 1 Bode, wedde f 700f 1100,— Werklieden. 2 Monteurs b/h Openb. Slachthuis. 2 Machine-bankwerkers le klasse. 1 Booglampenmonteur. 2 Ketelstokers le klasse. 1 Poetser-machinekamer. 2 IJslichters. 1 Timmerman le klasse. 2 Ververs le klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 565