15 5 L 1 gevaar opleveren voor de gezondheid van den mensch, het volgende Tuberculose kwam voor bij 3670 runderen (18,66 166 vette kalveren (1,3%), 41 graskalveren (2,5%), 6 nuchtere kalveren (0,13 1 schaap (0,016 3 geiten (0,71 1 paard (0,08%) en 3389 varkens (10,6%). Cysticercus inermis (lintwormlarven, die bij den mensch lintwormziekte kunnen veroorzaken) werd bij het rund 19 maal gevonden en wel 2 maal in levenden en 17 maal in afgestorven toestand. De vindplaats van de levende para sieten was de uitwendige kauwspier, in beide gevallen slechts één enkel exemplaar. In een dezer gevallen kwam nog 1 afgestorven exemplaar voor in het hart. De afgestorven exemplaren werden aangetroffen-. 4 maal in het hart, .2 maal in de inwendige kauwspier, 11 maal in de uitwendige kauwspier en 1 maal in het hart èn inwendige kauwspier. By graskalveren kwam de parasiet 1 maal voor, in afge storven toestand in de uitwendige kauwspier. Echinococcose (het voorkomen van een blaasworm, waarvan de lintworm bij hond en mensch voorkomt) werd gevonden by 255 runderen, 46 paarden, 10 varkens, 15 schapen en 1 geit. Actinomycose (straalschimmelziekte) kwam voor bij 28 runderen. Als voor den mensch niet schadelijke parasitaire ziekten werden aangetroffen Distomatose (leverbotziekte) by 347 runderen, 586 schapen, 15 geiten en 4 graskalveren. Stronyylose (longwormziekte) werd geconstateerd bij 274 varkens, 74 schapen en 60 graskalveren. Cysticercus tenuïcollis (een blaasworm, welke niet in de spieren, doch aan de ingewanden der dieren voorkomt, echter niet gevaarlyk is voor den mensch) kwam voor by 110 varkens, 33 schapen en 1 geit. Van de in de Wet genoemde besmettelijke veeziekten, welke voor een deel ook voor den mensch gevaarlyk zijn kwamen voor: Vlekziekte bij 27 varkens. Besmettelijke borstziekte by 81 varkens (terwijl de residuen van genezen gevallen in groote getale voorkwamen). Van besmettelyke veeziekten, niet in de Wet vermeld, werden aangetroffen: Varkenspest by 29 varkens en Urticaria (netelroos, door vlekziektebacillen veroorzaakt) by 22 varkens. Ten behoeve van de vleeschkeuring werden in het Labo- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 568