i 1 i 1 1 - J i 15 i au z 6 Totaal 2 s I I o o o 1 l£ 1 S 3 CU Z i VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Paard. Varken. Kalf. Schaap, j Rund. ZIEKTEN. 1 0 1 3 1 9 2 7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 O 1 3 0 3 0 1 1 7 8 4 3 3 1 1 I 0 2 5 3 22 17 2 1 2 27 2 1 - ratorium ongeveer 270 onderzoekingen uitgevoerd, waarvan 110 bacteriologische onderzoekingen van vleesch en vleesch- waren. Van de laatste onderzoekingen hadden 20 een positief resultaat en 90 een negatief. Bij positief resultaat het vinden van één of meer bacteriën soorten) volgde steeds afkeuring van het betredende dier of van de partij vleesch. In vele gevallen met negatieven uitslag, werd om andere redenen toch tot het af keuren overgegaan. Het volgende staatje geeft een overzicht van de ziekten, by het voorkomen waarvan in twijfelachtige gevallen tot bacteriologisch onderzoek van het vleesch werd overgegaan. 1 2 1 1 1 1 2 3 2 8 0 1 2 0 1 *8 cu 7 0 O.' Z 2i 5 cu I 41 5 36 2 6 10 0 Uit slag. 7 9 2 2 1 Uit slag, t 1 2 1 4 0 1 1 2 2 1 5 I 0 2 0 0 0 Abscessen (long). (lever) Arthritis Endocarditis Enteritis Gastritis Maagbersting Mastitis Metritis Nephritis Pericarditis. Peritonitis Pleuropneumonie. Pneumonie Sepsis Verschijnselen van natuurlijken dood Vlekziekte Uit slag. CS U H ce Uit slag- c H c Uit slag. eo *3 x

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 569