56 In erfpacht werden uitgegeven: aan aan Mr. W. Dolk een perceel grond, gelegen op den hoek van den Violenweg en den Duinroosweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3626, groot 4 A., 10 c.A., tot en met 13 Januari 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 348,50; aan W. den Duik Gzn. een perceel grond, gelegen aan den zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.K., No. 4986, groot 12 A., 45 c.A., tot en met 17 Februari 1990; tegen een jaarlijkschen canon van f 747,— aan D. Jol een perceel grond, gelegen aan de zuid oostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A.K., No. 4989, groot 12 A., Mevrouw M. V o e t, echtgenoote van Dr. R. F. J. W ij c k e r h e 1 d Bisdom een perceel grond, gelegen nabij de Stadhouderslaan, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie N, No. 6462, groot 4 c.A., tot en met 13 Januari 1990, tegen een jaar lijkschen canon van f 6, aan C. van der Toorn Jr. een perceel grond, ge legen aan de zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.K., No. 4985, groot 11 A., 20 c.A., tot en met 17 Februari 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 672,: van een hem toebehoorend slootgedeelte en het ver lengen van den voetmuur, ter afscheiding van de hem toebehoorende perceelen, gelegen op den hoek van de Timor- en Malakkastraten, kadastraal bekend als ge meente 's-Gravenhage, Sectie P, Nos. 7249 en 7250, van Gemeentegrond en Gemeentewater aldaar. aan N. Smit een perceel grond, gelegen aan den Duinroosweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven- hage, Sectie V, No. 3625, groot 4 A., 50 c.A., tot en met 13 Januari 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 382,50;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 56