15 7 Voorts werd nog bacteriologisch onderzocht: 15 maal vleesch, hetwelk by gebruik ziekteverschijnselen ten gevolge gehad zou hebben, waarvan drie maal met positief resultaat. De kookproef werd 5 maal verricht; 3 maal was het resultaat positief (d.w.z. dat abnormale reuk optrad) en wel by een rund, dat kort voor het slachten Haarlemmerolie was toegediend, by een paard met gangreneuse pneumonie en bij een vet kalf, dat aan icterus had geleden. In het geheel werden 411 dieren uit nood geslacht of gestorven hier ingevoerd, te weten: 43 runderen, 18 vette kalveren, 7 graskalveren, 16 nuchtere kalveren, 19 schapen, 2 geiten, 57 varkens, 244 paarden, 3 veulens, 1 bok en 1 speenvarken. Herkeuring werd dit jaar niet aangevraagd. De navolgende staten geven een overzicht omtrent de uitkomsten van den keuringsdienst. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 570