I i i i I I it i I I Lg|| It b 2-s I H I* x 1 i .h 15 15 r s I I 3i 1891 z f i 2 I 1 I 13 12 VERSLAG VAN Diersoort. 1126 114 750 40 153 837 1002 3504 905 973 19 9391 16329'/2 49 Runderen 73 32 4 33 9 28 104 1 2 1 1 4 91'/2 5 770 Paarden 92 12 10 65 17 210 277 4 35'/2| 31 9 56 32 217 Kalveren 1130 991 319 79 1333 579 1889 3 7 1 1 120 1516 28 421 Varkens 604 1 129 130 1 22 119 23 191 I 119 119 9 109 '/2 Schapen 19 3 1 2 4 4 1 1 4 1 Geiten 3044 1118 1297 1758 5401178 1106 25 194'/2 186 Gevallen van Tuberculose. Diersoort. Aantal gevallen. Percentage. 49 2 n n 133 n n 7277 184 78 i 677 Geheele dieren. i—--- ■s I x o Geheel afgekeurd. Runderen Paarden Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Varkens Schapen Geiten a E- 2 e I 5895 1_ a I X 3670 1 166 41 6 3389 1 3 b s: S 18,66 0,08 1,31 2,53 0,13 10,60 0,016 0,71 c j!33 {514 1841 4 14172. 820 I 692 i - 59 I2 9 59'/2 11220'/2 7847 I I I 251«/2 HET OPENBAAR SLACHTHUIS. RECAPITULATIE D E lip ^KEURINGEN IN 1 1 5 21' 2 540'/,! 539 K 5141 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 573