15 14 V. Slachtingen. 176 runderen. 18 paarden. 112 vette kalveren. 45 graskalveren. 284 varkens. 87 schapen. 17 geiten. 83 nuchtere kalveren. 8 speenvarkens. Het aantal slachtingen neemt steeds toe. Vergeleken met de begrooting zyn méér geslacht 6035 runderen, 3038 varkens en 1202 schapen, minder geslacht 1856 paarden, wegens het stopzetten van den invoer van slachtpaarden uit Engeland. Ter bestrijding van het mond- en klauwzeer werden ge- slacht: 1939 runderen, 154 graskalveren, 18 nuchtere kalveren, 502 varkens, 766 schapen, 13 geiten, 458 speenvarkens, totaal 3850 dieren. Voor uitvoer naar het buitenland zijn gedood 1096 varkens. Het grootst aantal dieren is geslacht op 22 December: 176 runderen, 11 paarden, 105 vette- en 29 graskalveren, 252 varkens. 13 schapen en 5 nuchtere kalveren, totaal 591 dieren. Van elke diersoort afzonderlijk, werden het meest geslacht: 22 December 6 Januari 31 Maart 12 November 28 December 30 Juli. 18 November 1 April 23 Maart VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 574