15 'j 17 VIL Stalling en voeding. Van elke diersoort afzonderlyk, werden het meest gestald I Het grootst aantal slachtdieren is gestald op 24 Novem ber: 181 runderen, 4 paarden, 99 vette kalveren, 30 gras kalveren, 195 varkens, 24 schapen, totaal 533 dieren. 10 November 24 Februari 13 October 24 November. 24 Februari 24 November. 5 Januari 1 September 183 runderen. 8 paarden. 115 vette kalveren. 30 graskalveren. 16 nuchtere kalveren. 195 varkens. 46 schapen. 14 geiten. Een volledig overzicht van stalling en voeding geven de hiernavolgende staten. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 577